Osmanlı Dönemi Mühürlü Bronz'dan Mamül 15 Dirhem

5,5cm (48gr)