Fotoğraf

Aksaray Rüştiye Mektebi Binası, 18x13 cm ölçülerinde Fotoğraf