Lot: 1

Current Price: 50 TL Starting Bid: 50 TL Estimated: TL Losing Winning

Osmanlıca Evrak, Noterlerin Noter Kanunu Mucebince Olması Gereken Harç ve Pulları Gösteren Cetvel İle

Noter Kanunu Maddeleri ve Fırkalarını İçeren Defter, Tarihi Yok Tahmini 1300'ler, 12 Yaprak

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 • Lots
 • Winnings
 • Osmanlıca Evrak, Noterlerin Noter Kanunu Mucebince Olması Gereken Harç ve Pulları Gösteren Cetvel İle-Noter Kanunu Maddeleri ve Fırkalarını İçeren Defter, Tarihi Yok Tahmini 1300'ler, 12 Yaprak

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Osmanlıca Evrak, Noterlerin Noter Kanunu Mucebince Olması Gereken Harç ve Pulları Gösteren Cetvel İle-Noter Kanunu Maddeleri ve Fırkalarını İçeren Defter, Tarihi Yok Tahmini 1300'ler, 12 Yaprak

  TLSold
 • Osmanlıca Evrak, Noterlerin Noter Kanunu Mucebince Olması Gereken Harç ve Pulları Gösteren Cetvel İle-Noter Kanunu Maddeleri ve Fırkalarını İçeren Defter, Tarihi Yok Tahmini 1300'ler, 6 Yaprak

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Osmanlıca Evrak, Noterlerin Noter Kanunu Mucebince Olması Gereken Harç ve Pulları Gösteren Cetvel İle-Noter Kanunu Maddeleri ve Fırkalarını İçeren Defter, Tarihi Yok Tahmini 1300'ler, 6 Yaprak

  TLSold
 • 1313 Tarihli Abvulvahid Bin Mustafa'nın Sattığı 1 Kıta Araziye Dair Osmanlıca Senet, Manastır-Emir Çelebi

  Lot No: 3

  Lot: 3

  1313 Tarihli Abvulvahid Bin Mustafa'nın Sattığı 1 Kıta Araziye Dair Osmanlıca Senet, Manastır-Emir Çelebi

  TLSold
 • Manastır Karaoğlan Mahallesi'nde Bazı Arazilerin Dönüm ve Değerlerini Gösteren Osmanlıca Evrak

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Manastır Karaoğlan Mahallesi'nde Bazı Arazilerin Dönüm ve Değerlerini Gösteren Osmanlıca Evrak

  TLSold
 • 1914 Tarihli Ermeni Patrikhanesi İle Rusya Konsolosluğu Arasında Yabancı Yazışma Metni

  Lot No: 5

  Lot: 5

  1914 Tarihli Ermeni Patrikhanesi İle Rusya Konsolosluğu Arasında Yabancı Yazışma Metni

  TLSold
 • Pirlepe Kazası Poçin Karyesi(Köyü) Değirmen Hisselerinin Devletli Ali Paşa'ya Şatışına Dair Osmanlıca Mahkeme İlmuhaberi-1261 Tarihli, İbrahim Seyid-Ahmet Hurşit-İsmet Esma Mühürlü

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Pirlepe Kazası Poçin Karyesi(Köyü) Değirmen Hisselerinin Devletli Ali Paşa'ya Şatışına Dair Osmanlıca Mahkeme İlmuhaberi-1261 Tarihli, İbrahim Seyid-Ahmet Hurşit-İsmet Esma Mühürlü

  TLSold
 • Selanik Tramvay ve Eletrik Şirketi, 20.000.000 Frank Değerinde, 40.000 Hisse, Her Hisse 500 Frank-Hisse No: 22.112

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Selanik Tramvay ve Eletrik Şirketi, 20.000.000 Frank Değerinde, 40.000 Hisse, Her Hisse 500 Frank-Hisse No: 22.112

  TLSold
 • Libka Ticaret Türk Anonim Ortaklığı, İstanbuli 1949, 1 Hisse, 1.000 Lira Değerinde-No: 55

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Libka Ticaret Türk Anonim Ortaklığı, İstanbuli 1949, 1 Hisse, 1.000 Lira Değerinde-No: 55

  TLSold
 • Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 10 Hisse, 10.000 Lira Değerinde, 1981

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 10 Hisse, 10.000 Lira Değerinde, 1981

  TLSold
 • Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası, TÜMSUBANK, 1 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1958

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası, TÜMSUBANK, 1 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1958

  TLSold
 • Hava Kuvvetleri İstihlak Kooperatifi, 1 Hisse, 5 Lira Değerinde, 1952

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Hava Kuvvetleri İstihlak Kooperatifi, 1 Hisse, 5 Lira Değerinde, 1952

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ural İnşaat Limited Şirketi Bir Adet Hisseyi Mübeyyin Nama Muharrer Vesikadır-1933, Yalnız Bin Türk Lirasıdır

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Finans Tarihi, Ural İnşaat Limited Şirketi Bir Adet Hisseyi Mübeyyin Nama Muharrer Vesikadır-1933, Yalnız Bin Türk Lirasıdır

  TLSold
 • Hava Kuvvetleri Tüketim Kooperatifi, 10 Hisse, 1.000 Lira Değerinde, 1952

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Hava Kuvvetleri Tüketim Kooperatifi, 10 Hisse, 1.000 Lira Değerinde, 1952

  TLSold
 • Finans Tarihi, Evkaf-ı Hümayun Nezareti Veznesine Mahsus Makbuz Senedi, 1333, 1700 Para-Numero: 2086, Osmanlıca, Haliyle

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Finans Tarihi, Evkaf-ı Hümayun Nezareti Veznesine Mahsus Makbuz Senedi, 1333, 1700 Para-Numero: 2086, Osmanlıca, Haliyle

  TLSold
 • Finans Tarihi, Evkaf-ı Hümayun Nezareti Veznesine Mahsus Makbuz Senedi, 1334, 29.720 Krş.-Numero: 4817, Osmanlıca

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Finans Tarihi, Evkaf-ı Hümayun Nezareti Veznesine Mahsus Makbuz Senedi, 1334, 29.720 Krş.-Numero: 4817, Osmanlıca

  TLSold
 • İstanbul İdrofil Pamuk Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 50 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1944-Hisse Sahibi; Reşit Saffet Atabinen'e Aittir. Saint Joseph'in İlk Türk Müslüman Mezunu ve Lozan Konferansı Türk Heyeti Başkanlığı

  Lot No: 48

  Lot: 48

  İstanbul İdrofil Pamuk Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, 50 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1944-Hisse Sahibi; Reşit Saffet Atabinen'e Aittir. Saint Joseph'in İlk Türk Müslüman Mezunu ve Lozan Konferansı Türk Heyeti Başkanlığı

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Kira Mukavelesi, Beyoğlu, 1938-Beyoğlu 1. Noteri Selaheddin Damgalı

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Türkiye Cumhuriyeti Kira Mukavelesi, Beyoğlu, 1938-Beyoğlu 1. Noteri Selaheddin Damgalı

  TLSold
 • Altıntaş Nahiyesi Efendi Köyünde Şeyh Yusuf ve Şeyh Ali Vakfı'nın Buğday Üretimine Dair 2 Nisan 1293 Tarihli Osmanlıca Doküman

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Altıntaş Nahiyesi Efendi Köyünde Şeyh Yusuf ve Şeyh Ali Vakfı'nın Buğday Üretimine Dair 2 Nisan 1293 Tarihli Osmanlıca Doküman

  TLSold
 • Harputlu Osman Ağa'nın Vefat Ettiği ve Zevcesi Ayşe'den Başka Mirasçısının Olmadığına Dair Osmanlıca Belge, 21 Zi'l Kade 1309-Adana Defter-i Hakani Memurluğuna Yazılmış

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Harputlu Osman Ağa'nın Vefat Ettiği ve Zevcesi Ayşe'den Başka Mirasçısının Olmadığına Dair Osmanlıca Belge, 21 Zi'l Kade 1309-Adana Defter-i Hakani Memurluğuna Yazılmış

  TLSold
 • İstanbul Biçki-Dikiş Yurtları Derneği Üsküdar Selamsız Caddesi Antetli Zarf

  Lot No: 70

  Lot: 70

  İstanbul Biçki-Dikiş Yurtları Derneği Üsküdar Selamsız Caddesi Antetli Zarf

  TLSold
 • Almanca Edirne Tanıtım Rehberi-Bol Reklamlı

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Almanca Edirne Tanıtım Rehberi-Bol Reklamlı

  TLSold
 • Ticaret Gemilerine Mahsus Tasdikname, 1931-Haliyle

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Ticaret Gemilerine Mahsus Tasdikname, 1931-Haliyle

  TLSold
 • Milliyet Aktüalite, 13 Aralık 1981 Pazar, Mekteb-i Sultani Kapaklı-Haliyle, Milliyetin Haftalık Eki

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Milliyet Aktüalite, 13 Aralık 1981 Pazar, Mekteb-i Sultani Kapaklı-Haliyle, Milliyetin Haftalık Eki

  TLSold
 • İzmir Galatasaraylılar Derneği İzmir Antetli Aidat Borcu Listesi, 1979-82

  Lot No: 74

  Lot: 74

  İzmir Galatasaraylılar Derneği İzmir Antetli Aidat Borcu Listesi, 1979-82

  TLSold
 • Gaffarzade Oğlu Şirketi Osmanlıca Antetli Hüsnüpaşazade'nin Aldığı Telgrafa Binaen Yazdığı Mektup, 13 Şubat 1927

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Gaffarzade Oğlu Şirketi Osmanlıca Antetli Hüsnüpaşazade'nin Aldığı Telgrafa Binaen Yazdığı Mektup, 13 Şubat 1927

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Müdafa-i Milliye Vekaleti Tercüme Kalemi Osmanlıca Antetli Mecmuada Yayınlamak Üzere Özgeçmiş ve Resim -Yollanmasını İsteyen Mektup Örneği, Haliyle

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Türkiye Cumhuriyeti Müdafa-i Milliye Vekaleti Tercüme Kalemi Osmanlıca Antetli Mecmuada Yayınlamak Üzere Özgeçmiş ve Resim -Yollanmasını İsteyen Mektup Örneği, Haliyle

  TLSold
 • Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 1026 Müntehabat Peşrevi Hüzzam Peşrevi, Osman Bey, Udcu Şamlı İskender

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 1026 Müntehabat Peşrevi Hüzzam Peşrevi, Osman Bey, Udcu Şamlı İskender

  TLSold
 • Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 83 Numaralı Hüzzam Saz Semaisi, Müntehabat, Tanburi Refik Bey-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 83 Numaralı Hüzzam Saz Semaisi, Müntehabat, Tanburi Refik Bey-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  TLSold
 • Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 56 Numaralı Hasret Dileki, Bestekar Udcu Fahri-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 56 Numaralı Hasret Dileki, Bestekar Udcu Fahri-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  TLSold
 • Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 60 Numaralı Sultan-ı Yegah Medhal, Bestakarı Kemal Emin-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Musiki, Osmanlıca Nota Broşürü, 60 Numaralı Sultan-ı Yegah Medhal, Bestakarı Kemal Emin-Darü'l Talim Musiki Külliyatından

  TLSold
 • Şirketi Hayriye'nin Temettü Hissesidir, 1943-No: 38821

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Şirketi Hayriye'nin Temettü Hissesidir, 1943-No: 38821

  TLSold
 • Evkaf İdaresi Veznesine Teslim Olunan Meblağa Mahsus Makbuzdur, İbrahim Efendi Tarafından -Kütahya Evkaf İdaresi Veznesine Teslim Olunmuştur, 1340

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Evkaf İdaresi Veznesine Teslim Olunan Meblağa Mahsus Makbuzdur, İbrahim Efendi Tarafından -Kütahya Evkaf İdaresi Veznesine Teslim Olunmuştur, 1340

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı %20 Fazili Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980, 1.000 Lira Değerinde-No: 374703

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı %20 Fazili Devlet İç Borçlanma Tahvili, 1980, 1.000 Lira Değerinde-No: 374703

  TLSold
 • Milli Mensucat Sanayi İşletme Türk Anonim Şirketi, 1 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1942

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Milli Mensucat Sanayi İşletme Türk Anonim Şirketi, 1 Hisse, 500 Lira Değerinde, 1942

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Edirne Sultani Mektebi Kısım İbtidai Nakil İlmuhaberi, 1335 -Talebenin Okulda Almış Olduğu Notlar ve Hal-Hareketlerinin Yazılı Olduğu Evrak

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Eğitim Tarihi, Edirne Sultani Mektebi Kısım İbtidai Nakil İlmuhaberi, 1335 -Talebenin Okulda Almış Olduğu Notlar ve Hal-Hareketlerinin Yazılı Olduğu Evrak

  TLSold
 • General Accident Fire&Life Assurance Corporation Ltd Antetli Şirket Dokümanı-İstanbul Şubesi

  Lot No: 98

  Lot: 98

  General Accident Fire&Life Assurance Corporation Ltd Antetli Şirket Dokümanı-İstanbul Şubesi

  TLSold
 • Bilhaçda Kvjna Bankası, 100 Kron, 1913, 3 Lisan-No: 0352

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Bilhaçda Kvjna Bankası, 100 Kron, 1913, 3 Lisan-No: 0352

  TLSold
 • Mehmet Necip El Cader- Musul-Irak Çift Lisan Antetli Arapça Ticari Yazışma, 1932

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Mehmet Necip El Cader- Musul-Irak Çift Lisan Antetli Arapça Ticari Yazışma, 1932

  TLSold
 • Mehmet Suphi Cezmati İstanbul Çift Lisan Antetli Arapça Ticari Yazışma, 11 Mayıs 1925

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Mehmet Suphi Cezmati İstanbul Çift Lisan Antetli Arapça Ticari Yazışma, 11 Mayıs 1925

  TLSold
 • Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası Tümsbank 500 Lira Kıymetinde Tümü Ödenmiş ve Nama Yazılı Hisse Senedi, 1958, Yeşil

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası Tümsbank 500 Lira Kıymetinde Tümü Ödenmiş ve Nama Yazılı Hisse Senedi, 1958, Yeşil

  TLSold
 • Beta Ziraat Ve Ticaret Anonim Şirketi,1000 Türk Lirası Kıymetinde Nama Yazılı Hisse Senedi, 1961

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Beta Ziraat Ve Ticaret Anonim Şirketi,1000 Türk Lirası Kıymetinde Nama Yazılı Hisse Senedi, 1961

  TLSold
 • Societe Agricole et Industrielle D'Orient, Şark Ziraat ve Endüstri Şirketi Fransızca Hisse Senedi, 1924

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Societe Agricole et Industrielle D'Orient, Şark Ziraat ve Endüstri Şirketi Fransızca Hisse Senedi, 1924

  TLSold
 • Tütün Tarihi, The Lancer Kibrit Kutusu Etiketi, 2 Lisan-11,5 x 20 cm.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Tütün Tarihi, The Lancer Kibrit Kutusu Etiketi, 2 Lisan-11,5 x 20 cm.

  TLSold
 • Osmanlı Fes Etiketi-11 x 23 cm.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Osmanlı Fes Etiketi-11 x 23 cm.

  TLSold
 • Osmanlı Hükümeti, 500 Frank - 20 Pound Değerinde Borçlanma Senedi, 1920 - 1922-No: 34497

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Osmanlı Hükümeti, 500 Frank - 20 Pound Değerinde Borçlanma Senedi, 1920 - 1922-No: 34497

  TLSold
 • Osmanlı Fes Etiketi-12 x 26 cm.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Osmanlı Fes Etiketi-12 x 26 cm.

  TLSold
 • Osmanlı Fes Etiketi, Haliyle-10 x 21 cm.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Osmanlı Fes Etiketi, Haliyle-10 x 21 cm.

  TLSold
 • Hazine-i Maliye Kıymetli Evrak Müdürlüğü Soğuk Damgalı 1329 Tarihli Doküman

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Hazine-i Maliye Kıymetli Evrak Müdürlüğü Soğuk Damgalı 1329 Tarihli Doküman

  TLSold
 • İstanbul Esnaf Bankasıi 1 Hisse, 5 Lira Değerinde

  Lot No: 126

  Lot: 126

  İstanbul Esnaf Bankasıi 1 Hisse, 5 Lira Değerinde

  TLSold
 • Osmanlıca El Yazma Doküman-32 x 45 cm.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Osmanlıca El Yazma Doküman-32 x 45 cm.

  TLSold
 • Osmanlıca Damgalı Doküman, Haliyle, Tamirli.-20 x 50 cm.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Osmanlıca Damgalı Doküman, Haliyle, Tamirli.-20 x 50 cm.

  TLSold
 • Osmanlıca El Yazma Doküman-33 x 21 cm.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Osmanlıca El Yazma Doküman-33 x 21 cm.

  TLSold
 • Osmanlıca El Yazma Doküman-44 x 31 cm.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Osmanlıca El Yazma Doküman-44 x 31 cm.

  TLSold
 • Osmanlca Defteri Hakani Damgalı İzmir Damgalı 1308 Tarihli Emlak Dokümanı

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Osmanlca Defteri Hakani Damgalı İzmir Damgalı 1308 Tarihli Emlak Dokümanı

  TLSold
 • Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 4 Faizli Kupon Teslim Makbuzu, 3 Lisan-Osmanlıca-Fransızca-İngilizce, Auxerre Damgalı

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 4 Faizli Kupon Teslim Makbuzu, 3 Lisan-Osmanlıca-Fransızca-İngilizce, Auxerre Damgalı

  TLSold
 • Finans Tarihi, Conseil De La Dette Publique Repartie De Lancıen Empire Ottoman 1928 Tarihli Fransızca Makbuz

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Finans Tarihi, Conseil De La Dette Publique Repartie De Lancıen Empire Ottoman 1928 Tarihli Fransızca Makbuz

  TLSold
 • Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Empire Ottoman, Osmanlı Borçlanma Senedi, 1922

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Empire Ottoman, Osmanlı Borçlanma Senedi, 1922

  TLSold
 • Finans Tarihi, İslam Muammer Muhammet Naci ve Şeriki Çorlu Şubesi Damgalı Senet

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Finans Tarihi, İslam Muammer Muhammet Naci ve Şeriki Çorlu Şubesi Damgalı Senet

  TLSold
 • Finans Tarihi, Tanin Gazetesi Abonelik Senedi-Osmanlıca

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Finans Tarihi, Tanin Gazetesi Abonelik Senedi-Osmanlıca

  TLSold
 • Finans Tarihi, Kağıtçı Ali Asgar ve Mahdumları Şirketi Osmanlıca Senet,1929

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Finans Tarihi, Kağıtçı Ali Asgar ve Mahdumları Şirketi Osmanlıca Senet,1929

  TLSold
 • Finans Tarihi, 1928 Tarihli Buharalı Oğlu Hacı Nuri'ye Verilen Osmanlıca Senet

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Finans Tarihi, 1928 Tarihli Buharalı Oğlu Hacı Nuri'ye Verilen Osmanlıca Senet

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye İş Bankası İstanbul Şubesi Damgalı Narmanlızade Hacı Mustafa ve Oğulları Avni ve Sıdkı'ya Verilen Satış Senedi, 1930

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Finans Tarihi, Türkiye İş Bankası İstanbul Şubesi Damgalı Narmanlızade Hacı Mustafa ve Oğulları Avni ve Sıdkı'ya Verilen Satış Senedi, 1930

  TLSold
 • Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Unified Converted Debt L'empire Ottoman Empire, Osmanlı Devleti Borçlanma Senedi

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Unified Converted Debt L'empire Ottoman Empire, Osmanlı Devleti Borçlanma Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, 1324 Tarihli Seyit Mehmet Hüseyin Tarafından Mehmet Salih Efendi'ye Verilen Osmanlıca Senet

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Finans Tarihi, 1324 Tarihli Seyit Mehmet Hüseyin Tarafından Mehmet Salih Efendi'ye Verilen Osmanlıca Senet

  TLSold
 • Finans Tarihi, 1328 Tarihli Seyit Ahmet Emin Tarafından Mahmut Efendi'ye Verilen Osmanlıca Senet

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Finans Tarihi, 1328 Tarihli Seyit Ahmet Emin Tarafından Mahmut Efendi'ye Verilen Osmanlıca Senet

  TLSold
 • Finans Tarihi, 1312 Tarihli Ziraat Heyeti Osmanlıca Maaş Senedi

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Finans Tarihi, 1312 Tarihli Ziraat Heyeti Osmanlıca Maaş Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Tescil Hüviyet Varakası, 1927

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Finans Tarihi, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt ve Tescil Hüviyet Varakası, 1927

  TLSold
 • Hayvancılık Endüstrisi A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira Değerinde, 1966-No: 708

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Hayvancılık Endüstrisi A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira Değerinde, 1966-No: 708

  TLSold
 • Finans Tarihi, Selanik Bankası İstanbul Şubesi Antetli Osmanlıca Hesap Dokümanı

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Finans Tarihi, Selanik Bankası İstanbul Şubesi Antetli Osmanlıca Hesap Dokümanı

  TLSold
 • Finans Tarihi, Banque Imperiale Ottomane Antetli 1923 Tarihli Fransızca Fatura

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Finans Tarihi, Banque Imperiale Ottomane Antetli 1923 Tarihli Fransızca Fatura

  TLSold
 • Finans Tarihi, Adliye Nezareti Muhallefatı Umumiye Kassamlığı (Miras Paylaşım Komisyonu) Osmanlıca Antetli 1336 Tarihli-Ortaköy'de Mütemekkin Sinyor Hanım'a Yazılmış Tereke Metni

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Finans Tarihi, Adliye Nezareti Muhallefatı Umumiye Kassamlığı (Miras Paylaşım Komisyonu) Osmanlıca Antetli 1336 Tarihli-Ortaköy'de Mütemekkin Sinyor Hanım'a Yazılmış Tereke Metni

  TLSold
 • Finans Tarihi, Banque Imperiale Ottomane Antetli Mahmut Nedim Bey Adına Düzenleniş Fransızca Doküman-İstanbul-Beyoğlu, 1922 Tarihli

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Finans Tarihi, Banque Imperiale Ottomane Antetli Mahmut Nedim Bey Adına Düzenleniş Fransızca Doküman-İstanbul-Beyoğlu, 1922 Tarihli

  TLSold
 • Yamaklar Kaplama ve Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000.000 Lira -No: 371

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Yamaklar Kaplama ve Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000.000 Lira -No: 371

  TLSold
 • Finans Tarihi, Deutche Bank İstanbul Şubesi Çift Lisan Antetli 1928 Tarihli Fatura-Osmanlıca-İtalyanca

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Finans Tarihi, Deutche Bank İstanbul Şubesi Çift Lisan Antetli 1928 Tarihli Fatura-Osmanlıca-İtalyanca

  TLSold
 • Finans Tarihi, Deutche Orient Bank Antetli 1931 Tarihli Mehmet Rıfat Bey Adına Düzenlenmiş Senet

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Finans Tarihi, Deutche Orient Bank Antetli 1931 Tarihli Mehmet Rıfat Bey Adına Düzenlenmiş Senet

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Şirketi Milliyesi Çift Lisan Antetli 1913 Tarihli Nedim Bey Adına Düzenlenmiş Fransızca Doküman

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Finans Tarihi, Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Şirketi Milliyesi Çift Lisan Antetli 1913 Tarihli Nedim Bey Adına Düzenlenmiş Fransızca Doküman

  TLSold
 • Akyatırım Gıda ve Hayvancılık Ticaret ve Genel Pazarlama Anonim Şirketi, 50 Hisse, 500.000 Lira -No: 012

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Akyatırım Gıda ve Hayvancılık Ticaret ve Genel Pazarlama Anonim Şirketi, 50 Hisse, 500.000 Lira -No: 012

  TLSold
 • Birleşik Aydınlatma San. Ve Tic. Anonim Şirketi, 20 Hisse, 100.000 Lira Değerinde, 1968-No: 50

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Birleşik Aydınlatma San. Ve Tic. Anonim Şirketi, 20 Hisse, 100.000 Lira Değerinde, 1968-No: 50

  TLSold
 • Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Unified Converted Debt L'empire Ottoman Empire, Osmanlı Devleti Baskı Fiskalli Borçlanma Senedi

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Finans Tarihi, Dette Convertie Unifiee Unified Converted Debt L'empire Ottoman Empire, Osmanlı Devleti Baskı Fiskalli Borçlanma Senedi

  TLSold
 • Turaş Turistik Emlak ve Otelcilik Anonim Şirketi, 1 Hisse, 5.000 Lira, 1972-No: 993

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Turaş Turistik Emlak ve Otelcilik Anonim Şirketi, 1 Hisse, 5.000 Lira, 1972-No: 993

  TLSold
 • Demas Su Ürnleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira, 1969-No: 46719

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Demas Su Ürnleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira, 1969-No: 46719

  TLSold
 • Demas Su Ürnleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira, 1969-No: 28168

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Demas Su Ürnleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1 Hisse, 1.000 Lira, 1969-No: 28168

  TLSold
 • Finans Tarihi, Tresor Ultra Ottoman, Fransızca Bono

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Finans Tarihi, Tresor Ultra Ottoman, Fransızca Bono

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası "TÜMSUBANK" Bir Hisse Senedi-1.Tertip, 500 Türk Lirası, Bir Hisse Senedi

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Finans Tarihi, Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası "TÜMSUBANK" Bir Hisse Senedi-1.Tertip, 500 Türk Lirası, Bir Hisse Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türk Çimentosu ve Kiregi Anonim Şirketi, Çift Lisan, Hisse Senedi

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Finans Tarihi, Türk Çimentosu ve Kiregi Anonim Şirketi, Çift Lisan, Hisse Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi, 10 Türk Lirası Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İzmir, 13 Ocak 1919

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Finans Tarihi, Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketi, 10 Türk Lirası Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İzmir, 13 Ocak 1919

  TLSold
 • Finans Tarihi, Milli Müdafaa İstikrazı, %7 Fazili 20 Lira Değerinde Borçlanma Senedi-1.Tertip, 20 Haziran 1942

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Finans Tarihi, Milli Müdafaa İstikrazı, %7 Fazili 20 Lira Değerinde Borçlanma Senedi-1.Tertip, 20 Haziran 1942

  TLSold
 • Finans Tarihi, T.C. %5 Faizli Borçlanma Senedi, 1937, 2 Lisan

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Finans Tarihi, T.C. %5 Faizli Borçlanma Senedi, 1937, 2 Lisan

  TLSold
 • Finans Tarihi, T.C. %7 Faizli Borçlanma Senedi, 20 TL Değerinde-Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 İstikrazı

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Finans Tarihi, T.C. %7 Faizli Borçlanma Senedi, 20 TL Değerinde-Sivas - Erzurum Demiryolu 1934 İstikrazı

  TLSold
 • Finans Tarihi, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 1.000 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 10/3/1961

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Finans Tarihi, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 1.000 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 10/3/1961

  TLSold
 • Finans Tarihi, Minion Örme Sanayi Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 14/01/1966

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Finans Tarihi, Minion Örme Sanayi Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 14/01/1966

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye Eczacıları Laboraturı Türk Anonim Şirketi, 1 Müessis Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 1/5/1929

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Finans Tarihi, Türkiye Eczacıları Laboraturı Türk Anonim Şirketi, 1 Müessis Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 1/5/1929

  TLSold
 • Finans Tarihi, Üsküdar / Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Şirketi, 5 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 19 Şubat 1928, Bir Hisse Senedi

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Finans Tarihi, Üsküdar / Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Şirketi, 5 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 19 Şubat 1928, Bir Hisse Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik Anonim Ortaklığı, 50 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 26 Ocak 1949

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Finans Tarihi, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik Anonim Ortaklığı, 50 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 26 Ocak 1949

  TLSold
 • Finans Tarihi, Töbank - Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş., 1.000 TL Değerinde 4.Tertip E Grubu Hisse Senedi

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Finans Tarihi, Töbank - Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş., 1.000 TL Değerinde 4.Tertip E Grubu Hisse Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Adalet Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi, 500 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 11/9/1943

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Finans Tarihi, Adalet Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi, 500 TL Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 11/9/1943

  TLSold
 • Finans Tarihi, Transkimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 5000 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 6 / 08 / 1969

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Finans Tarihi, Transkimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 5000 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 6 / 08 / 1969

  TLSold
 • Finans Tarihi, Konutaş Konut Geliştirme Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 17/9/1974

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Finans Tarihi, Konutaş Konut Geliştirme Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 17/9/1974

  TLSold
 • Finans Tarihi, Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi, 50 Lira Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 16 Eylül 1942

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Finans Tarihi, Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi, 50 Lira Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 16 Eylül 1942

  TLSold
 • Finans Tarihi, Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi, 5 Lira Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 1 Ağustos 1931

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Finans Tarihi, Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi, 5 Lira Değerinde 1 Hisse Senedi-Merkezi İstanbul, 1 Ağustos 1931

  TLSold
 • Finans Tarihi, İstanbul Esnaf Bankası Hisse Senedi

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Finans Tarihi, İstanbul Esnaf Bankası Hisse Senedi

  TLSold
 • Finans Tarihi, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 10/3/1961

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Finans Tarihi, Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi, 10.000 TL Değerinde 10 Hisse Senedi-Merkezi Ankara, 10/3/1961

  TLSold
 • Tekün Mühendislik , Mali Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1976-1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Tekün Mühendislik , Mali Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1976-1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Turotel Turizm ve Otelcilik Anonim Şiketi 1982 -50 Hisse , 5.000.000 Lira

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Turotel Turizm ve Otelcilik Anonim Şiketi 1982 -50 Hisse , 5.000.000 Lira

  TLSold
 • Milli Mensucat Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 1942 -10 Hisse , 5.000 Lira

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Milli Mensucat Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 1942 -10 Hisse , 5.000 Lira

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ayyıldız Çimento Osmanlı Anonim Şirketi Osmanlıca Hisse Senedi-5 Hisse, 1333

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Finans Tarihi, Ayyıldız Çimento Osmanlı Anonim Şirketi Osmanlıca Hisse Senedi-5 Hisse, 1333

  TLSold
 • Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 5 Faizli 3 Lisan Makbuz -Osmanlıca-Fransızca-İngilizce

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 5 Faizli 3 Lisan Makbuz -Osmanlıca-Fransızca-İngilizce

  TLSold
 • Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 4 Faizli Kupon Teslim Makbuzu, 3 Lisan-Osmanlıca-Fransızca-İngilizce

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Finans Tarihi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye Yüzde 4 Faizli Kupon Teslim Makbuzu, 3 Lisan-Osmanlıca-Fransızca-İngilizce

  TLSold
 • Finans Tarihi, Selanik Bankası 3 Lisan Hisse Senedi, 1910

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Finans Tarihi, Selanik Bankası 3 Lisan Hisse Senedi, 1910

  TLSold
 • Taşbaskı, Elam, Sümer, Akat, Asur Haritası, 7 Numaralı Plaj, Paspartulu-35 x 30 cm.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Taşbaskı, Elam, Sümer, Akat, Asur Haritası, 7 Numaralı Plaj, Paspartulu-35 x 30 cm.

  TLSold
 • Töbank - Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. 1958 , D Grubu -2 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Töbank - Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. 1958 , D Grubu -2 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Besram Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1974 -1 Hisse , 500 Lira

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Besram Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1974 -1 Hisse , 500 Lira

  TLSold
 • Terma Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 1955-400 Hisse , 200.000 Lira

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Terma Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi 1955-400 Hisse , 200.000 Lira

  TLSold
 • Finans Tarihi, Namotaş Ticaret ve Sanayi AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Finans Tarihi, Namotaş Ticaret ve Sanayi AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, 1 Hisse

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, 1 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Türkiye İş Bankası Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Bedeli: 10.000.000

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Finans Tarihi, Türkiye İş Bankası Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Bedeli: 10.000.000

  TLSold
 • Finans Tarihi, Hacıonbaşılar İnşaat Sanayii ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Finans Tarihi, Hacıonbaşılar İnşaat Sanayii ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, San Cide Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 100 Hisse

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Finans Tarihi, San Cide Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 100 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Demas Su Ürünleri Sanayii ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Finans Tarihi, Demas Su Ürünleri Sanayii ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Sarpak Ambalaj Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Sarpak Ambalaj Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, 10 Hisse

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, 10 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, Onbin Hisse

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, Onbin Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, Yüz Hisse

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Finans Tarihi, Sankur Holding AŞ Hisse Senedi, 1. Tertip, Yüz Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Alevgaz Likit Petrol Gazları Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, Bir Hisse

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Finans Tarihi, Alevgaz Likit Petrol Gazları Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, Bir Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Delta Tektil Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Finans Tarihi, Delta Tektil Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 5 Hisse

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 5 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Saniş Yatırım Holding AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse-Haliyle, Yırtık.

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Finans Tarihi, Saniş Yatırım Holding AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse-Haliyle, Yırtık.

  TLSold
 • Finans Tarihi, Plaser Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Finans Tarihi, Plaser Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Santral Holding AŞ. Hamiline Yazılı 3. Tertip Hisse Senedi, 200 Hisse

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Finans Tarihi, Santral Holding AŞ. Hamiline Yazılı 3. Tertip Hisse Senedi, 200 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Marmara Transport Yıllık %40 Sabit Faizli, Yüzbin Türk Lirası Değerinde Hamiline Yazılı Tahvil

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Finans Tarihi, Marmara Transport Yıllık %40 Sabit Faizli, Yüzbin Türk Lirası Değerinde Hamiline Yazılı Tahvil

  TLSold
 • Finans Tarihi, Marmara Transport Yıllık %40 Sabit Faizli, Elli Türk Lirası Değerinde Hamiline Yazılı Tahvil

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Finans Tarihi, Marmara Transport Yıllık %40 Sabit Faizli, Elli Türk Lirası Değerinde Hamiline Yazılı Tahvil

  TLSold
 • Finans Tarihi, Saniş Yatırım Holding AŞ. Hisse Senedi, 100 Hisse

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Finans Tarihi, Saniş Yatırım Holding AŞ. Hisse Senedi, 100 Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse, Kahve

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse, Kahve

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse, Mor

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Finans Tarihi, Ege Kelebek Pazarlama AŞ. Hisse Senedi, 10 Hisse, Mor

  TLSold
 • Romence Hisse Senedi, Arnavut Kralına Ait ve Kartpostalı

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Romence Hisse Senedi, Arnavut Kralına Ait ve Kartpostalı

  TLSold
 • Bilumum Devair-i Mevaki-i Resmiyeden 50 Krş. ve Daha Ziyade Mesarif İçin Vuku Bulacak Tediyeye Mahsus Senet

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Bilumum Devair-i Mevaki-i Resmiyeden 50 Krş. ve Daha Ziyade Mesarif İçin Vuku Bulacak Tediyeye Mahsus Senet

  TLSold
 • TC Galatasaray Lisesi Tahrirat Kalemi Antetli Galatasaray Lisesi'nde Muhitlik kadrosunun Kaldırılmasıyla Beraber Şehabettin Efendi'nin Başka Bir Kadroya Tayini Hususunda Dilekçe 1339

  Lot No: 284

  Lot: 284

  TC Galatasaray Lisesi Tahrirat Kalemi Antetli Galatasaray Lisesi'nde Muhitlik kadrosunun Kaldırılmasıyla Beraber Şehabettin Efendi'nin Başka Bir Kadroya Tayini Hususunda Dilekçe 1339

  TLSold
 • Osmanlıca Frnsızca 2 Lisan Volos Damgalı, Constantinople Georges Rizo'ya Gönderilmiş Teselya Pullu Zarf

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Osmanlıca Frnsızca 2 Lisan Volos Damgalı, Constantinople Georges Rizo'ya Gönderilmiş Teselya Pullu Zarf

  TLSold
 • 1288 Tarihli Arazi Yoklama Kâtibi Mehmet Neşet ve Emin Efendilerin Bahsi Geçen Adile ve Necibe Hanımlara Ait Olan Tarlaların Durumu ile İlgili Tutmuş Oldukları Kayıtlar Hakkında Beyan.

  Lot No: 290

  Lot: 290

  1288 Tarihli Arazi Yoklama Kâtibi Mehmet Neşet ve Emin Efendilerin Bahsi Geçen Adile ve Necibe Hanımlara Ait Olan Tarlaların Durumu ile İlgili Tutmuş Oldukları Kayıtlar Hakkında Beyan.

  TLSold
 • Teşrin-i sani 1340 Tarihli Osmanlıca Ticaret Konulu Doküman

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Teşrin-i sani 1340 Tarihli Osmanlıca Ticaret Konulu Doküman

  TLSold
 • Osmanlıca Hicaz Demiryolu Fiskalli 1327 Tarihli Doküman

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Osmanlıca Hicaz Demiryolu Fiskalli 1327 Tarihli Doküman

  TLSold
 • Hamacı Zade M. Zaki & D. Psaltidi İthalat İhracat, Köstence 1927 Tarihli Rumca Yazılı Kağıt

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Hamacı Zade M. Zaki & D. Psaltidi İthalat İhracat, Köstence 1927 Tarihli Rumca Yazılı Kağıt

  TLSold
 • Osmanlı 1331 Ay Yıldız Sürsarjlı Yeni Postane Binası Antiye Zarf

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Osmanlı 1331 Ay Yıldız Sürsarjlı Yeni Postane Binası Antiye Zarf

  TLSold
 • Bahriye Vekaleti Antetli İhale Olunan Altı Bin Kilo Mercimegin Ebatca Küçük ve Böcekli Olmasıyla Beraber Yapılan Anlaşmaya Uymaması Sebebiyle Mahsulün Red Edilip Tarafınıza İade Edilmekle Birlikte -Yenisinin Gönderilmesi Gerektiğine Dair Dilekçe, 1341 Tarihli Osmanlıca Doküman

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Bahriye Vekaleti Antetli İhale Olunan Altı Bin Kilo Mercimegin Ebatca Küçük ve Böcekli Olmasıyla Beraber Yapılan Anlaşmaya Uymaması Sebebiyle Mahsulün Red Edilip Tarafınıza İade Edilmekle Birlikte -Yenisinin Gönderilmesi Gerektiğine Dair Dilekçe, 1341 Tarihli Osmanlıca Doküman

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, 1332 Tarihli, 1916 İstanbul Çarşamba, Veraset İlanı.

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Hukuk Tarihi, 1332 Tarihli, 1916 İstanbul Çarşamba, Veraset İlanı.

  TLSold
 • Maliye Nezareti Antetli Doküman, arkası Osmanlıca Rika El Yazılı, 1340 Tarihli

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Maliye Nezareti Antetli Doküman, arkası Osmanlıca Rika El Yazılı, 1340 Tarihli

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, 11 Şubat 1339 Tarihli, Katib-i Adillere Mahsus Varaka, Bol Fiskalli

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Hukuk Tarihi, 11 Şubat 1339 Tarihli, Katib-i Adillere Mahsus Varaka, Bol Fiskalli

  TLSold
 • Mehmet Necib Kalaji İzmir Antetli 1926 Tarihli Osmanlıca El Yazılı Doküman

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Mehmet Necib Kalaji İzmir Antetli 1926 Tarihli Osmanlıca El Yazılı Doküman

  TLSold
 • Hicaz Demiyolu Fiskalli Osmanlıca El Yazılı Doküman, Bol Damgalı-13 x 18 cm.

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Hicaz Demiyolu Fiskalli Osmanlıca El Yazılı Doküman, Bol Damgalı-13 x 18 cm.

  TLSold
 • Osmanlıca Kütahya Evkaf Sandığı Fiskalli 1340 Tarihli 1500 Krş. Alındısı

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Osmanlıca Kütahya Evkaf Sandığı Fiskalli 1340 Tarihli 1500 Krş. Alındısı

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Kızılay Derneği Karşıyaka Şubesi Antetli Zarf

  Lot No: 304

  Lot: 304

  Tıp Tarihi, Türkiye Kızılay Derneği Karşıyaka Şubesi Antetli Zarf

  TLSold
 • İstanbul Verem Savaş Derneği 100 Krş. Makbuz

  Lot No: 306

  Lot: 306

  İstanbul Verem Savaş Derneği 100 Krş. Makbuz

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türk Hemşiresi Poz Verirken

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Tıp Tarihi, Türk Hemşiresi Poz Verirken

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türk Hemşireleri Poz Verirken

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Tıp Tarihi, Türk Hemşireleri Poz Verirken

  TLSold
 • Ankara Şehir Fotoğraf Ajansı ve Stüdyoları Damgalı, Türk Subayları ile Türk Hemşiresi Konuşma Dinlerken-25 x 20 cm.

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Ankara Şehir Fotoğraf Ajansı ve Stüdyoları Damgalı, Türk Subayları ile Türk Hemşiresi Konuşma Dinlerken-25 x 20 cm.

  TLSold
 • Türk Hemşiresi -24 x 18 cm.

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Türk Hemşiresi -24 x 18 cm.

  TLSold
 • Türk Hemşireleri -24 x 18 cm.

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Türk Hemşireleri -24 x 18 cm.

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 2 Hisse

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 2 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 100 Hisse, DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ Damgalı

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 100 Hisse, DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ Damgalı

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 5 Hisse

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 5 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 5 Hisse

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 5 Hisse

  TLSold
 • İmeks Sınai Mamuller Dış ve İç Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 321

  Lot: 321

  İmeks Sınai Mamuller Dış ve İç Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 20 Hisse

  Lot No: 322

  Lot: 322

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 20 Hisse

  TLSold
 • Plaser Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Plaser Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Duramel Kimya ve Plastik Sanayii ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 100 Hisse-Haliyle, Yırtık.

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Duramel Kimya ve Plastik Sanayii ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 100 Hisse-Haliyle, Yırtık.

  TLSold
 • Ses Yayıncılık İletişim ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi 1 Hisse

  Lot No: 325

  Lot: 325

  Ses Yayıncılık İletişim ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi 1 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, İki Hisse

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, İki Hisse

  TLSold
 • Demas Su Ürünleri Sanayii ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Demas Su Ürünleri Sanayii ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Ayroteks Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Ayroteks Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Hisse Senedi, 1 Hisse

  TLSold
 • Santral Holding AŞ. Hisse Senedi, 5 Hisse

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Santral Holding AŞ. Hisse Senedi, 5 Hisse

  TLSold
 • Derkosan Deri ve Konfeksiyon Sanayi İşletmeleri AŞ.Hisse Senedi, 20 Hisse

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Derkosan Deri ve Konfeksiyon Sanayi İşletmeleri AŞ.Hisse Senedi, 20 Hisse

  TLSold
 • Santral Holding AŞ. Hisse Senedi, 500 Hisse

  Lot No: 331

  Lot: 331

  Santral Holding AŞ. Hisse Senedi, 500 Hisse

  TLSold
 • Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 20 Hisse

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Abana Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ Hisse Senedi, 20 Hisse

  TLSold
 • Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları Anonim Ortaklığı 1967 -1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları Anonim Ortaklığı 1967 -1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirekti 1333 -5 Hisse , 25 Lira

  Lot No: 336

  Lot: 336

  Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirekti 1333 -5 Hisse , 25 Lira

  TLSold
 • Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları Anonim Ortaklığı 1967 -1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Hastaş Öğretim ve Sağlık Kurumları Anonim Ortaklığı 1967 -1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Tekno Holding Mühendis ve Mimarlar Yatırım ve Sanayi A.Ş. 1968 -1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Tekno Holding Mühendis ve Mimarlar Yatırım ve Sanayi A.Ş. 1968 -1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Fürsan Fermentasyon Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1969 -1 Hisse , 100 Lira

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Fürsan Fermentasyon Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1969 -1 Hisse , 100 Lira

  TLSold
 • Tişaş Tekstil Hazırlama Sanayii Anonim Şirketi 1970 -1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Tişaş Tekstil Hazırlama Sanayii Anonim Şirketi 1970 -1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Bank Ev S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifi -Ortaklık Senedi

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Bank Ev S.S. Banka Evleri Sahil Arsa Turizm ve Yapı Kooperatifi -Ortaklık Senedi

  TLSold
 • T.E.O.S. Tatil Köyü Alt Yapı Kooperatifi 1970-Ortaklık Senedi Kıymeti 300 Liradır

  Lot No: 344

  Lot: 344

  T.E.O.S. Tatil Köyü Alt Yapı Kooperatifi 1970-Ortaklık Senedi Kıymeti 300 Liradır

  TLSold
 • Yakubal Balıkçılık ve Ticaret Anonim Şirketi 1944-1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Yakubal Balıkçılık ve Ticaret Anonim Şirketi 1944-1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayii A.Ş. 1968 -1 Hisse , 1.000 Lira

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayii A.Ş. 1968 -1 Hisse , 1.000 Lira

  TLSold
 • Bankacılık. %5 Faizli 1914 Osmanlı Devlet Tahvillerinin 1920-1922 Kupon Ödemelerinin 1926 Yılında Fransız Societe Generale Bankası Tarafından Yapıldığını Gösterir Çift Taraflı Bordro.

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Bankacılık. %5 Faizli 1914 Osmanlı Devlet Tahvillerinin 1920-1922 Kupon Ödemelerinin 1926 Yılında Fransız Societe Generale Bankası Tarafından Yapıldığını Gösterir Çift Taraflı Bordro.

  TLSold
 • Bankacılık. Ziraat Bankası'nın T.C. Ziraat Bankası Ünvanıyla Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü Olduğu 1937 Sonrasına Ait, 1952 Tarihli Bahçekapı Şubesine Ait Kasa Makbuzu.

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Bankacılık. Ziraat Bankası'nın T.C. Ziraat Bankası Ünvanıyla Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü Olduğu 1937 Sonrasına Ait, 1952 Tarihli Bahçekapı Şubesine Ait Kasa Makbuzu.

  TLSold
 • Bankacılık - Dersaadet Doyçe Bank Vekili (Dava Vekili Hasan Celal) Tarafından Beyoğlu Katib-i Adli Dairesine Yazılmış ve Osmanlı Bankası'nca Doyçe Bank'a Ait 64.208 Lira-yı Osmani'nin -Zorla Alıkonulduğu Konulu ve Altı Adet Fiskal İçeren Osmanlıca Dilekçe.

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Bankacılık - Dersaadet Doyçe Bank Vekili (Dava Vekili Hasan Celal) Tarafından Beyoğlu Katib-i Adli Dairesine Yazılmış ve Osmanlı Bankası'nca Doyçe Bank'a Ait 64.208 Lira-yı Osmani'nin -Zorla Alıkonulduğu Konulu ve Altı Adet Fiskal İçeren Osmanlıca Dilekçe.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. İstanbul Vilayeti Mahkeme-yi Asliyesi Altıncı Hukuk Dairesince Karara Bağlanan Veraset İlamına İlişkin Suret. -Büyük Boy Katlamalı Formatta, İki Sayfada Toplam 51 Satır Yazı ve 3 Adet El Çizimi Mühür İçermektedir, 8 Eylül (1)926 Tarihli.

  Lot No: 362

  Lot: 362

  Hukuk Tarihimiz. İstanbul Vilayeti Mahkeme-yi Asliyesi Altıncı Hukuk Dairesince Karara Bağlanan Veraset İlamına İlişkin Suret. -Büyük Boy Katlamalı Formatta, İki Sayfada Toplam 51 Satır Yazı ve 3 Adet El Çizimi Mühür İçermektedir, 8 Eylül (1)926 Tarihli.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat ve Hukuk Şubelerinden Mezun Dava Vekili (Avukat) ve Muallim İsmail Hüseyin Tarafından İstanbul Üçüncü Katib-i Adli Dairesine (Noterliğine) Yazılmış -8 Ağustos 1928 Tarihli Osmanlıca ve Çifte Fiskalli Dilekçe.

  Lot No: 363

  Lot: 363

  Hukuk Tarihimiz. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat ve Hukuk Şubelerinden Mezun Dava Vekili (Avukat) ve Muallim İsmail Hüseyin Tarafından İstanbul Üçüncü Katib-i Adli Dairesine (Noterliğine) Yazılmış -8 Ağustos 1928 Tarihli Osmanlıca ve Çifte Fiskalli Dilekçe.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Varis Sıfatı Taşıyan Müveddet Hanım'a Gönderilmiş 1340 (1924) Tarihli Celpname. Erken Dönem Cumhuriyet Belgelerinde Sıkça Görüldüğü Üzere Osmanlı Fiskal Kullanılmıştır.

  Lot No: 365

  Lot: 365

  Hukuk Tarihimiz. Varis Sıfatı Taşıyan Müveddet Hanım'a Gönderilmiş 1340 (1924) Tarihli Celpname. Erken Dönem Cumhuriyet Belgelerinde Sıkça Görüldüğü Üzere Osmanlı Fiskal Kullanılmıştır.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Sahibi Olduğu 50.000 Kuruş (500 Altın Lira) Kıymetindeki Taşınmazını Rehin Etmek Suretiyle Kendisine Sandıktan Ödeme Yapılması Talebiyle 'Huzur'u Sami-i Vilayet Penahi' (Valilik Yüksek) Makamına Yazılmış -5 Kanun-u Evvel 1333 (5 Aralık 1917) Tarihli ve İki Adet Nadir Hicaz Demiryolu İane Pulu İçeren Dilekçe. Çok Yüksek Bir Meblağı Konu Alan Emsal Belge.

  Lot No: 366

  Lot: 366

  Hukuk Tarihimiz. Sahibi Olduğu 50.000 Kuruş (500 Altın Lira) Kıymetindeki Taşınmazını Rehin Etmek Suretiyle Kendisine Sandıktan Ödeme Yapılması Talebiyle 'Huzur'u Sami-i Vilayet Penahi' (Valilik Yüksek) Makamına Yazılmış -5 Kanun-u Evvel 1333 (5 Aralık 1917) Tarihli ve İki Adet Nadir Hicaz Demiryolu İane Pulu İçeren Dilekçe. Çok Yüksek Bir Meblağı Konu Alan Emsal Belge.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Tophane'de Sanayi Alayı İkinci Tabur Dördüncü Bölük'de Mülazım (Teğmen) Olarak Görev Yapan Mehmed Necip'le Şeyh Hacı Ahmed Efendi Arasında Alacak Verecek Konulu- Davaya İlişkin 38 Satırdan Oluşan Tamamı El Yazması Makheme Kararı. . 8 Nisan 1316 (21 Nisan 1900) Tarihlidir. Katlamalı Formatta, Toplam Beş Farklı Fiskal İçermektedir.

  Lot No: 367

  Lot: 367

  Hukuk Tarihimiz. Tophane'de Sanayi Alayı İkinci Tabur Dördüncü Bölük'de Mülazım (Teğmen) Olarak Görev Yapan Mehmed Necip'le Şeyh Hacı Ahmed Efendi Arasında Alacak Verecek Konulu- Davaya İlişkin 38 Satırdan Oluşan Tamamı El Yazması Makheme Kararı. . 8 Nisan 1316 (21 Nisan 1900) Tarihlidir. Katlamalı Formatta, Toplam Beş Farklı Fiskal İçermektedir.

  TLSold
 • Memaliki Mahrusada Kain Arazi ve Çiftlikat Müsakkafatına Mahsus İcar Pusulasıdır. Kiraya Verilen Taşınmaz'ın Sahibi 'Sultan Ahmed Validesi Galata'da Valide Sultan Vakfı'dır. Kiracı İse Devletlü Necabetlü Süleyman Efendi Hazretleri'dir. -Düzenlenme Tarihi: 3 Recep 1328 (11 Temmuz 1910). Süleyman Selim Efendi (12 Ocak 1861 - 16 Haziran 1909, Dolmabahçe Sarayı). Sultan Abdülmecid'in Sekiz Oğlunun Yedincisidir. Annesi Ayşe Ser-firaz Hanımefendi'dir.

  Lot No: 369

  Lot: 369

  Memaliki Mahrusada Kain Arazi ve Çiftlikat Müsakkafatına Mahsus İcar Pusulasıdır. Kiraya Verilen Taşınmaz'ın Sahibi 'Sultan Ahmed Validesi Galata'da Valide Sultan Vakfı'dır. Kiracı İse Devletlü Necabetlü Süleyman Efendi Hazretleri'dir. -Düzenlenme Tarihi: 3 Recep 1328 (11 Temmuz 1910). Süleyman Selim Efendi (12 Ocak 1861 - 16 Haziran 1909, Dolmabahçe Sarayı). Sultan Abdülmecid'in Sekiz Oğlunun Yedincisidir. Annesi Ayşe Ser-firaz Hanımefendi'dir.

  TLSold
 • Müzeyede Yoluyla Satışı Yapılacak Taşınmaza Ait Senettir. İşlemin Vergilendirilmesi Amacıyla Kullanılan 'Bin Kuruşdan On Bin Kuruşa' Kadar Olan Muamelerde Kullanılacak Kıymetli Kağıt Son Derece Nadirdir. Arka Yüz İncelendiğinde

  Lot No: 373

  Lot: 373

  Müzeyede Yoluyla Satışı Yapılacak Taşınmaza Ait Senettir. İşlemin Vergilendirilmesi Amacıyla Kullanılan 'Bin Kuruşdan On Bin Kuruşa' Kadar Olan Muamelerde Kullanılacak Kıymetli Kağıt Son Derece Nadirdir. Arka Yüz İncelendiğinde

  TLSold
 • Dersaadet ve Vilayat-ı Selase Dahilinde Eshab-ı Emlak Tasarruf Edenlere Mahsus Vergi Tezkiresi. 6.Daire-yi Belediye (Beyoğlu Bölgesi) İçinde Kalan -ve Toplam 9.000 Kuruş Kıymetindeki Bir Taşınmaz için 18 Haziran 1323 (1 Temmuz 1907)

  Lot No: 378

  Lot: 378

  Dersaadet ve Vilayat-ı Selase Dahilinde Eshab-ı Emlak Tasarruf Edenlere Mahsus Vergi Tezkiresi. 6.Daire-yi Belediye (Beyoğlu Bölgesi) İçinde Kalan -ve Toplam 9.000 Kuruş Kıymetindeki Bir Taşınmaz için 18 Haziran 1323 (1 Temmuz 1907)

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Umuru Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesine Merbut Mahkeme ve Devaire Mahsus Her Nevi Harç Koçanıdır. 27 Teşrin-i Evvel 1322 (9 Kasım 1906) Tarihinde Yapılan Bir İşleme İlişkindir.

  Lot No: 380

  Lot: 380

  Hukuk Tarihimiz. Umuru Adliye ve Mezahib Nezareti Celilesine Merbut Mahkeme ve Devaire Mahsus Her Nevi Harç Koçanıdır. 27 Teşrin-i Evvel 1322 (9 Kasım 1906) Tarihinde Yapılan Bir İşleme İlişkindir.

  TLSold
 • Emval-i Vakfiye Tahsildaranına Mahsus Makbuz Senedi. 23 Ağustos 1341 (1925) Tarihinde Vakıflar İdaresince Tahsil Edilen 210 Kuruşluk Tutara İlişkindir. Fiskal Pullu, Çifte Negatif Damgalı. -Para Birimi Kuruş ve Santim Olarak İfade Edilmektedir.

  Lot No: 381

  Lot: 381

  Emval-i Vakfiye Tahsildaranına Mahsus Makbuz Senedi. 23 Ağustos 1341 (1925) Tarihinde Vakıflar İdaresince Tahsil Edilen 210 Kuruşluk Tutara İlişkindir. Fiskal Pullu, Çifte Negatif Damgalı. -Para Birimi Kuruş ve Santim Olarak İfade Edilmektedir.

  TLSold
 • Emval-i Vakfiye Tahsildaranına Mahsus Makbuz Senedi. 26 Kanun-u Evvel 1341 (26 Aralık 1925) Tarihinde Vakıflar İdaresince Tahsil Edilen 7 Liralık Tutara İlişkindir. -Fiskal Pullu. Para Birimi Lira ve Kuruş Olarak Revize Edilmiştir.

  Lot No: 382

  Lot: 382

  Emval-i Vakfiye Tahsildaranına Mahsus Makbuz Senedi. 26 Kanun-u Evvel 1341 (26 Aralık 1925) Tarihinde Vakıflar İdaresince Tahsil Edilen 7 Liralık Tutara İlişkindir. -Fiskal Pullu. Para Birimi Lira ve Kuruş Olarak Revize Edilmiştir.

  TLSold
 • Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Doktor Ahmet Hamit; Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıklar Mütehassısı (Diploma No: 151/3621) Antetli Reçete Kağıda Üzerine Osmanlıca Olarak Tutulmuş Sosyal İçerikli Notlar.

  Lot No: 383

  Lot: 383

  Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Doktor Ahmet Hamit; Cilt, Saç ve Zührevi Hastalıklar Mütehassısı (Diploma No: 151/3621) Antetli Reçete Kağıda Üzerine Osmanlıca Olarak Tutulmuş Sosyal İçerikli Notlar.

  TLSold
 • Hukuk Tarihi. Samsun Katib-i Adliliği Kaşesi Taşıyan ve 28 Satırdan Oluşan Osmanlıca Sözleşme Metni

  Lot No: 384

  Lot: 384

  Hukuk Tarihi. Samsun Katib-i Adliliği Kaşesi Taşıyan ve 28 Satırdan Oluşan Osmanlıca Sözleşme Metni

  TLSold
 • Hukuk Tarihi. Vedia Hanım ve İnayet Hanım Arasındaki Arazi Davasının Tarafların Uzlaşmasıyla Halline Dair 12 Temmuz 1326 (25 Temmuz 1910) Tarihli Osmanlıca ve Fiskalli Mahkeme İlamı.

  Lot No: 385

  Lot: 385

  Hukuk Tarihi. Vedia Hanım ve İnayet Hanım Arasındaki Arazi Davasının Tarafların Uzlaşmasıyla Halline Dair 12 Temmuz 1326 (25 Temmuz 1910) Tarihli Osmanlıca ve Fiskalli Mahkeme İlamı.

  TLSold
 • Hukuk Tarihi. Osmanlı Rum Ortodoks Tebalı Atanas Darko Vekili Vasilaki Efendi'ye, Taraf Olduğu Dava Sürecinde Yapması Gerekenleri İfade Eden ve 'Birinci' Defa Gönderilen İhtar Pusulası. -Kanun-u Sani 1328 (Ocak 1913) Tarihli. Fiskalli ve Katlamalı Çifte Format.

  Lot No: 386

  Lot: 386

  Hukuk Tarihi. Osmanlı Rum Ortodoks Tebalı Atanas Darko Vekili Vasilaki Efendi'ye, Taraf Olduğu Dava Sürecinde Yapması Gerekenleri İfade Eden ve 'Birinci' Defa Gönderilen İhtar Pusulası. -Kanun-u Sani 1328 (Ocak 1913) Tarihli. Fiskalli ve Katlamalı Çifte Format.

  TLSold
 • Hukuk Tarihi. Birinci Vakıf Han'da Mukim Dava Vekili Hüseyin Kadri Beyefendi'ye Taraf Olduğu Dava Sürecinde Yapması Gerekenleri İfade Eden Pusula. 23 Haziran 1332 (6 Temmuz 1916) Tarihli ve Fiskalli.

  Lot No: 387

  Lot: 387

  Hukuk Tarihi. Birinci Vakıf Han'da Mukim Dava Vekili Hüseyin Kadri Beyefendi'ye Taraf Olduğu Dava Sürecinde Yapması Gerekenleri İfade Eden Pusula. 23 Haziran 1332 (6 Temmuz 1916) Tarihli ve Fiskalli.

  TLSold
 • Samatya, Bayezid'de Süleyman Ağa Zevcesi Hüsniye Hanıma Ait Bir Bab Hane Hakkında Defter-i Hakani İdaresin'den Verilen 18 Şubat 1329 (3 Mart 1914) Tarihli Ferağ Kaydı. -Ortada'daki Dairevi Mühür Mithat Paşa Tarafından Kurulan Dersaadet Emniyet Sandığı Muhasebeciliği'ne Aittir.

  Lot No: 388

  Lot: 388

  Samatya, Bayezid'de Süleyman Ağa Zevcesi Hüsniye Hanıma Ait Bir Bab Hane Hakkında Defter-i Hakani İdaresin'den Verilen 18 Şubat 1329 (3 Mart 1914) Tarihli Ferağ Kaydı. -Ortada'daki Dairevi Mühür Mithat Paşa Tarafından Kurulan Dersaadet Emniyet Sandığı Muhasebeciliği'ne Aittir.

  TLSold
 • Balkanlar'da Osmanlı İzleri. Türk Soylu Mahmud Şükrü Tarafından 1924 Yılında O Tarihteki Adı 'Sırb, Hırvat ve Sloven Krallığı' Olan Yugoslavya'nın Preşeva Kentinde -Bir Vatandaşa 'Hukuk İşlemleri'yle Sınırlı Olmak Üzere' Verilen Yetkilendirme Yazısı.

  Lot No: 389

  Lot: 389

  Balkanlar'da Osmanlı İzleri. Türk Soylu Mahmud Şükrü Tarafından 1924 Yılında O Tarihteki Adı 'Sırb, Hırvat ve Sloven Krallığı' Olan Yugoslavya'nın Preşeva Kentinde -Bir Vatandaşa 'Hukuk İşlemleri'yle Sınırlı Olmak Üzere' Verilen Yetkilendirme Yazısı.

  TLSold
 • Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Kars Asker Hastanesi Diş Hekimi Nizami Rıza (Diploma No: 119/414) Antetli Reçete Kağıda Üzerine Osmanlıca Olarak Tutulmuş Sosyal İçerikli Notlar, 1929 Tarihlidir.

  Lot No: 391

  Lot: 391

  Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Kars Asker Hastanesi Diş Hekimi Nizami Rıza (Diploma No: 119/414) Antetli Reçete Kağıda Üzerine Osmanlıca Olarak Tutulmuş Sosyal İçerikli Notlar, 1929 Tarihlidir.

  TLSold
 • Yunan Milli Bankası'nın (Ethniki Trapeza) %7 Faizli ve 2.500 Drahmi Nominalli 1925 Tertibi On'luk Tahvili. 1841 Yılında Kurulan ve 1930'da Yunan Merkez Bankası Kurulana Kadar Ülkenin Emisyon Bankası Görevini de İfa Eden -Banka Günümüzde Halen Faaldir. 2006 - 2015 Döneminde Ülkemizdeki Finansbank A.Ş.'nin Ana Hissedarı İdi, Haliyle.

  Lot No: 396

  Lot: 396

  Yunan Milli Bankası'nın (Ethniki Trapeza) %7 Faizli ve 2.500 Drahmi Nominalli 1925 Tertibi On'luk Tahvili. 1841 Yılında Kurulan ve 1930'da Yunan Merkez Bankası Kurulana Kadar Ülkenin Emisyon Bankası Görevini de İfa Eden -Banka Günümüzde Halen Faaldir. 2006 - 2015 Döneminde Ülkemizdeki Finansbank A.Ş.'nin Ana Hissedarı İdi, Haliyle.

  TLSold
 • Fria Nouvelle Societe Anonyme Hellenique de Draps de Naoussa (Nausa Pamuklu Dokuma Şirketi). Beheri 100 Drahmi Nominalli Yüz'lük Hamiline Hisse (Toplam 10.000 Drahmi). Selanik, 1922 Tertibi. -Çifte Yunan Fiskalli. Hisse'nin Temettü Kuponları İngilizce Olarak Sakız Adası Bankası Tarafından (Yunanistan Dışında Alım Satımı Yapılamaz) İbaresiyle Sürsajlanmıştır. En Tepede 'Koç' Vinyeti.

  Lot No: 397

  Lot: 397

  Fria Nouvelle Societe Anonyme Hellenique de Draps de Naoussa (Nausa Pamuklu Dokuma Şirketi). Beheri 100 Drahmi Nominalli Yüz'lük Hamiline Hisse (Toplam 10.000 Drahmi). Selanik, 1922 Tertibi. -Çifte Yunan Fiskalli. Hisse'nin Temettü Kuponları İngilizce Olarak Sakız Adası Bankası Tarafından (Yunanistan Dışında Alım Satımı Yapılamaz) İbaresiyle Sürsajlanmıştır. En Tepede 'Koç' Vinyeti.

  TLSold
 • Entrepots Frigorifiques de Salonique Soceite Anonyme (Selanik Soğuk Hava Depoları Şirketi). Beheri 100 Drahmi Nominalli Nama Yazılı 25 Hisse, Atina 1925 Tertibi. Şirket'in Faaliyetine Atıfta Bulunmak Üzere -Kar ve Buz Vurgulu Dekoratif Tasarım. Büyük Kaşe İptalli.

  Lot No: 400

  Lot: 400

  Entrepots Frigorifiques de Salonique Soceite Anonyme (Selanik Soğuk Hava Depoları Şirketi). Beheri 100 Drahmi Nominalli Nama Yazılı 25 Hisse, Atina 1925 Tertibi. Şirket'in Faaliyetine Atıfta Bulunmak Üzere -Kar ve Buz Vurgulu Dekoratif Tasarım. Büyük Kaşe İptalli.

  TLSold
 • Anonymos Elliniki Sidiroviomihaniki Etairia. Zincir ve Ekipmanları Ürettiği Anlaşılan Yunan Şirketinin 1939 Tertibi Nama Yazılı Beş'lik Hisse Senedi, Muhtelif Kaşe ve İptaller, Haliyle

  Lot No: 401

  Lot: 401

  Anonymos Elliniki Sidiroviomihaniki Etairia. Zincir ve Ekipmanları Ürettiği Anlaşılan Yunan Şirketinin 1939 Tertibi Nama Yazılı Beş'lik Hisse Senedi, Muhtelif Kaşe ve İptaller, Haliyle

  TLSold
 • Yugoslav Krallığı %7 Faizli 1931 Yılı Altın Tahvili. 1.000 Frank Nominalli ve Paris Borsasına 1932 Yılında Kote Edildiğini Gösteris Matbu Fiskalli. Baskı: Dünyaca Ünlü Paris Chaix Matbaası.- Ortadaki Islak İmzanın Dönemin Maliye Bakanı Stanko Sverljuga'ya Ait Olduğu Değerlendirilmektedir.

  Lot No: 402

  Lot: 402

  Yugoslav Krallığı %7 Faizli 1931 Yılı Altın Tahvili. 1.000 Frank Nominalli ve Paris Borsasına 1932 Yılında Kote Edildiğini Gösteris Matbu Fiskalli. Baskı: Dünyaca Ünlü Paris Chaix Matbaası.- Ortadaki Islak İmzanın Dönemin Maliye Bakanı Stanko Sverljuga'ya Ait Olduğu Değerlendirilmektedir.

  TLSold
 • Romanya Krallığı %4,5 Faizli ve 1.000 Lei Nominalli Kalkınma Tahvili. İhraç Yılı: 1934. Büyük Boy Art Deco Tasarım, Köşelerde Sanayi, Tarım, Ulaştırma ve Havacılık Temalı Görseller. Büyük Boy ve Olağanüstü Görsel. Haliyle

  Lot No: 403

  Lot: 403

  Romanya Krallığı %4,5 Faizli ve 1.000 Lei Nominalli Kalkınma Tahvili. İhraç Yılı: 1934. Büyük Boy Art Deco Tasarım, Köşelerde Sanayi, Tarım, Ulaştırma ve Havacılık Temalı Görseller. Büyük Boy ve Olağanüstü Görsel. Haliyle

  TLSold
 • Romanya Krallığı %4 Faizli ve 500 Altın Lei Nominalli Devlet Tahvili. İhraç Yılı: 1929. Büyük Boy Art Deco Tasarım, Sağda ve Solda Sanayi ve Ziraati Temsil Eden Kadın Figürleri. -Büyük Boy ve Olağanüstü Görsel. Üste İliştirilmiş Pembe Kuponda Tahvilin Mülkiyetinin 1936 Yılında Yapılan Bir Anlaşmayla Romanya Devletinden Fransa Devletine Geçtiği Tutanak Altına Alınmıştır.

  Lot No: 404

  Lot: 404

  Romanya Krallığı %4 Faizli ve 500 Altın Lei Nominalli Devlet Tahvili. İhraç Yılı: 1929. Büyük Boy Art Deco Tasarım, Sağda ve Solda Sanayi ve Ziraati Temsil Eden Kadın Figürleri. -Büyük Boy ve Olağanüstü Görsel. Üste İliştirilmiş Pembe Kuponda Tahvilin Mülkiyetinin 1936 Yılında Yapılan Bir Anlaşmayla Romanya Devletinden Fransa Devletine Geçtiği Tutanak Altına Alınmıştır.

  TLSold
 • Doğu Prusya Ziraat Bankası 1942 Yılı, 200 Mark Nominalli ve %8 Faizli Tahvili. Banka'nın Merkezi Olan Königsberg Kenti, Günümüzde Rusya Federasyonuna Bağlı Kaliningrad Kenti Adıyla Anılmaktadır. -Baskı: Son Osmanlı Evrak-ı Nakdiyelerini de Basan Giesecke&Devrient Matbaası

  Lot No: 406

  Lot: 406

  Doğu Prusya Ziraat Bankası 1942 Yılı, 200 Mark Nominalli ve %8 Faizli Tahvili. Banka'nın Merkezi Olan Königsberg Kenti, Günümüzde Rusya Federasyonuna Bağlı Kaliningrad Kenti Adıyla Anılmaktadır. -Baskı: Son Osmanlı Evrak-ı Nakdiyelerini de Basan Giesecke&Devrient Matbaası

  TLSold
 • Macar Krallığı Emlak Kredi Bankası %3,5 Faizli ve 500 Frank Nominalli Tahvili. İhraç Yılı: 1899. Büyük Boy. Macar Dilinin Yanı Sıra, Almanca ve Fransızca. Üstte Kaşeyle Tahvilin Kıymetinin 200 Franka Düşürüldüğü Görülmektedir. -Çok Erken Dönem Katlamalı ve Kuponsuz Format.

  Lot No: 407

  Lot: 407

  Macar Krallığı Emlak Kredi Bankası %3,5 Faizli ve 500 Frank Nominalli Tahvili. İhraç Yılı: 1899. Büyük Boy. Macar Dilinin Yanı Sıra, Almanca ve Fransızca. Üstte Kaşeyle Tahvilin Kıymetinin 200 Franka Düşürüldüğü Görülmektedir. -Çok Erken Dönem Katlamalı ve Kuponsuz Format.

  TLSold
 • Paris Şehri 1898, 125 Frank Nominalli Belediye Borçlanması. Üzerindeki Erken Dönem 10 Kuruşluk Fiskalden Tahvilin Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ülkemizde İşlem Gördüğü Anlaşılmaktadır. -Büyük Boy ve Dekoratif. Tahvilin Grafik Tasarımı Dünyaca Ünlü Fransız Ressam ve İllüstratör Joseph Blanc (1846-1904) Tarafından Yapılmıştır.

  Lot No: 408

  Lot: 408

  Paris Şehri 1898, 125 Frank Nominalli Belediye Borçlanması. Üzerindeki Erken Dönem 10 Kuruşluk Fiskalden Tahvilin Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ülkemizde İşlem Gördüğü Anlaşılmaktadır. -Büyük Boy ve Dekoratif. Tahvilin Grafik Tasarımı Dünyaca Ünlü Fransız Ressam ve İllüstratör Joseph Blanc (1846-1904) Tarafından Yapılmıştır.

  TLSold
 • Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Osmanlıca Vefat Varakası (Ölüm Belgesi). 11 Mart 1339 (11 Mart 1923) Tarihinde Vefat Eden Mütekaidin-i Askeriye-yi Bahriye'den 'Muammer' Efendi İsimli Bir Erkek Vatandaş İçin Düzenlenmiştir. -(Bab-ı Fetva) Muhaleffat-ı Umumiye Kassamlığı Dairevi Mühürlüdür.

  Lot No: 409

  Lot: 409

  Sağlık Hizmetleri Tarihimiz. Osmanlıca Vefat Varakası (Ölüm Belgesi). 11 Mart 1339 (11 Mart 1923) Tarihinde Vefat Eden Mütekaidin-i Askeriye-yi Bahriye'den 'Muammer' Efendi İsimli Bir Erkek Vatandaş İçin Düzenlenmiştir. -(Bab-ı Fetva) Muhaleffat-ı Umumiye Kassamlığı Dairevi Mühürlüdür.

  TLSold
 • Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk Anonim Şirketi, 2.Tertip Hamiline 1.000 Lira Nominalli Hisse Senedi. -Bulgaristan Türklerinden Olup Atatürk'ün Davetiyle Türkiye'ye Gelen Şakir Zümre İlk Yerli ve Milli Silah Fabrikatörlerimizdendir.

  Lot No: 413

  Lot: 413

  Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk Anonim Şirketi, 2.Tertip Hamiline 1.000 Lira Nominalli Hisse Senedi. -Bulgaristan Türklerinden Olup Atatürk'ün Davetiyle Türkiye'ye Gelen Şakir Zümre İlk Yerli ve Milli Silah Fabrikatörlerimizdendir.

  TLSold
 • Su Kültürü. Bursa Gökdere Sular İdaresine Mahsus Makbuz İlmühaberi. Haziran 1336 (1918) Dönemine Aittir. İstanbul'da 'Terkos' İsmi Nasıl Suyla Özdeşleşmişse, Bursa İçin 'Gökdere' Aynı Anlamı İfade Etmektedir. -Çifte Fiskalli ve Haliyle.

  Lot No: 414

  Lot: 414

  Su Kültürü. Bursa Gökdere Sular İdaresine Mahsus Makbuz İlmühaberi. Haziran 1336 (1918) Dönemine Aittir. İstanbul'da 'Terkos' İsmi Nasıl Suyla Özdeşleşmişse, Bursa İçin 'Gökdere' Aynı Anlamı İfade Etmektedir. -Çifte Fiskalli ve Haliyle.

  TLSold
 • Sovvet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarafından Verilmiş Sportif Berat. 1962 Tarihlidir, Rusça ve Gürcüce. Çok Renkli Dekoratif Format

  Lot No: 415

  Lot: 415

  Sovvet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarafından Verilmiş Sportif Berat. 1962 Tarihlidir, Rusça ve Gürcüce. Çok Renkli Dekoratif Format

  TLSold
 • Sovvet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarafından Verilmiş Siyasi İçerikli Berat. 1977 Tarihlidir, Rusça. Kızıl Bayrak Üzerine Stilize Lenin Portresi.

  Lot No: 417

  Lot: 417

  Sovvet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarafından Verilmiş Siyasi İçerikli Berat. 1977 Tarihlidir, Rusça. Kızıl Bayrak Üzerine Stilize Lenin Portresi.

  TLSold
 • Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından C.H.F. Zonguldak İdare Heyeti Reisi'ne Gönderilen 29 Ekim Bayramı Konulu ve 4 Teşrin-i Sani (Kasım) 1934 -Tarihli Resmi Yazışma. Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır.

  Lot No: 418

  Lot: 418

  Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından C.H.F. Zonguldak İdare Heyeti Reisi'ne Gönderilen 29 Ekim Bayramı Konulu ve 4 Teşrin-i Sani (Kasım) 1934 -Tarihli Resmi Yazışma. Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır.

  TLSold
 • Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından C.H.F. İstanbul İdare Heyeti Azası'na Gönderilen ve Kendisine Gönderilen Bir Kitap İçin Teşekkür Mesajının Yer -Aldığı 18 Kasım 1934 Tarihli Resmi Yazışma. Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır. (Kendisine Gelen Mektup da İlişiktir.)

  Lot No: 419

  Lot: 419

  Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından C.H.F. İstanbul İdare Heyeti Azası'na Gönderilen ve Kendisine Gönderilen Bir Kitap İçin Teşekkür Mesajının Yer -Aldığı 18 Kasım 1934 Tarihli Resmi Yazışma. Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır. (Kendisine Gelen Mektup da İlişiktir.)

  TLSold
 • Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından Kars Jandarma Komutanına Gönderilen Teşekkür Mesajının Yer Aldığı 23 Eylül 1935 Tarihli Resmi Yazışma. -Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır.

  Lot No: 420

  Lot: 420

  Atatürk Dönemi Siyaset Tarihimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Kütahya Mebusu Recep Peker Tarafından Kars Jandarma Komutanına Gönderilen Teşekkür Mesajının Yer Aldığı 23 Eylül 1935 Tarihli Resmi Yazışma. -Recep Peker İlerleyen Dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 6.Başbakanı Olmuş ve Toplam 7 Dönem Kütahya Milletvekilliği Yapmıştır.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Bir Dava Vekili Tarafından 'Huzur-u Ali-yi Vilayet Penahi'ye' (Valilik Yüksek Makamına) Yazılmış Çifte Fiskalli ve Osmanlıca Dilekçe. 10 Ağustos 1341 (10 Ağustos 1925) Tarihli.

  Lot No: 423

  Lot: 423

  Hukuk Tarihimiz. Bir Dava Vekili Tarafından 'Huzur-u Ali-yi Vilayet Penahi'ye' (Valilik Yüksek Makamına) Yazılmış Çifte Fiskalli ve Osmanlıca Dilekçe. 10 Ağustos 1341 (10 Ağustos 1925) Tarihli.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. 6 Şubat 1337 (6 Şubat 1921) Tarihli Kefaletname. Osmanlıca ve Çift Taraflı. Toplam 13 Adet Muhtelif Valörlerde Fiskal Pul İçermektedir. Belgeyi İlginç Kılan Özellik Arka Yüz'de Bulunan Dairevi Hahambaşılık Damgası-7 Şubat 1337 (7 Şubat 1921) Tarihli Tasdik Şerhidir. Haliyle ve Emsal Belge.

  Lot No: 424

  Lot: 424

  Hukuk Tarihimiz. 6 Şubat 1337 (6 Şubat 1921) Tarihli Kefaletname. Osmanlıca ve Çift Taraflı. Toplam 13 Adet Muhtelif Valörlerde Fiskal Pul İçermektedir. Belgeyi İlginç Kılan Özellik Arka Yüz'de Bulunan Dairevi Hahambaşılık Damgası-7 Şubat 1337 (7 Şubat 1921) Tarihli Tasdik Şerhidir. Haliyle ve Emsal Belge.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Osmanlı Döneminde Azınlıklar. Ermeni Ortodoks Cemaati Mensubu Madam Serpuhi Arslanyan'ın Dahil Olduğu Hukuki Sürece İlişkin Beyoğlu Katib-i Adliliği Cenab-ı Alisi'ne Yazılmış -13 Haziran (1)336 (13 Haziran 1920) Tarihli Fiskalli Dilekçe.

  Lot No: 425

  Lot: 425

  Hukuk Tarihimiz. Osmanlı Döneminde Azınlıklar. Ermeni Ortodoks Cemaati Mensubu Madam Serpuhi Arslanyan'ın Dahil Olduğu Hukuki Sürece İlişkin Beyoğlu Katib-i Adliliği Cenab-ı Alisi'ne Yazılmış -13 Haziran (1)336 (13 Haziran 1920) Tarihli Fiskalli Dilekçe.

  TLSold
 • Bilumum Umur-u Tasarrufiye'ye Ait Muamelatda İhtiyar Heyetleri Tarafından Defter-i Hakani İdarelerine Verilecek İlmühaberlere Mahsus Varakadır'. 12 Temmuz 1334 (12 Temmuz 1918) Tarihlidir.- İlgili Yerleşim Biriminin Tüm İhtiyar Heyeti Azaları Tarafından Mühürlenmiş Olması, İhtiyar Heyetlerinin Osmanlı Döneminde İşlevleri Hakkında Aydınlatıcıdır. Birbirine İlişik Çifte Belge ve Fiskalli.

  Lot No: 426

  Lot: 426

  Bilumum Umur-u Tasarrufiye'ye Ait Muamelatda İhtiyar Heyetleri Tarafından Defter-i Hakani İdarelerine Verilecek İlmühaberlere Mahsus Varakadır'. 12 Temmuz 1334 (12 Temmuz 1918) Tarihlidir.- İlgili Yerleşim Biriminin Tüm İhtiyar Heyeti Azaları Tarafından Mühürlenmiş Olması, İhtiyar Heyetlerinin Osmanlı Döneminde İşlevleri Hakkında Aydınlatıcıdır. Birbirine İlişik Çifte Belge ve Fiskalli.

  TLSold
 • Ruhsat Tezkiresi Makamına Kaim Olmak Üzere Erbab-ı Ticaret, Hırfet ve Sınai'ye Mahsus Temettü (Gelir) Vergisi Tezkiresidir'. İstanbul'da Balıkpazarı'nda 'Kalfa' Sıfatıyla Sanatını İcra Eden Bir Meslek Mensubuna Aittir. -16 Mart 1329 (26 Mart 1913) Tarihli ve Fiskalli, Haliyle.

  Lot No: 427

  Lot: 427

  Ruhsat Tezkiresi Makamına Kaim Olmak Üzere Erbab-ı Ticaret, Hırfet ve Sınai'ye Mahsus Temettü (Gelir) Vergisi Tezkiresidir'. İstanbul'da Balıkpazarı'nda 'Kalfa' Sıfatıyla Sanatını İcra Eden Bir Meslek Mensubuna Aittir. -16 Mart 1329 (26 Mart 1913) Tarihli ve Fiskalli, Haliyle.

  TLSold
 • Kütahya'nın Akviran Kariyesinde İkamet Bir Vatandaşa, Kariye'nin (Köy) Muhtar-ı Evveli ve Muhtar-ı Sanisi Mühürüyle Verilmiş 16 Ağustos 1308 (28 Ağustos 1892) Tarihli İyi Hal Kağıdı, Fiskalli.

  Lot No: 428

  Lot: 428

  Kütahya'nın Akviran Kariyesinde İkamet Bir Vatandaşa, Kariye'nin (Köy) Muhtar-ı Evveli ve Muhtar-ı Sanisi Mühürüyle Verilmiş 16 Ağustos 1308 (28 Ağustos 1892) Tarihli İyi Hal Kağıdı, Fiskalli.

  TLSold
 • Taşra Mal Sandıklarına İrad ve Mesarif ve Cümle Tahsil Edilen Mebaliğe Mahsus İmühaber'. 5 Temmuz 1339 (5 Temmuz 1923) Tarihinde Yapılan 7.800 Kuruş Tutarında Tahsilata İlişkin İlmühaber. Çifte Fiskalli ve Mühürlü.

  Lot No: 429

  Lot: 429

  Taşra Mal Sandıklarına İrad ve Mesarif ve Cümle Tahsil Edilen Mebaliğe Mahsus İmühaber'. 5 Temmuz 1339 (5 Temmuz 1923) Tarihinde Yapılan 7.800 Kuruş Tutarında Tahsilata İlişkin İlmühaber. Çifte Fiskalli ve Mühürlü.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Dördüncü Katib-i Adlisi (Noteri) Ali Murteza Tarafından Özel Bastırılmış 1339 (21 Aralık 1923) Tarihli Osmanlıca Vekaletnameyi Hususi. -Vekaletnameye Taraf Olan Şahısların Fotoğrafı İlişiktir, Haliyle.

  Lot No: 431

  Lot: 431

  Hukuk Tarihimiz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Dördüncü Katib-i Adlisi (Noteri) Ali Murteza Tarafından Özel Bastırılmış 1339 (21 Aralık 1923) Tarihli Osmanlıca Vekaletnameyi Hususi. -Vekaletnameye Taraf Olan Şahısların Fotoğrafı İlişiktir, Haliyle.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. Kaçan ve Ojalvo Ailelerinin İlişkili Olduğu ve 140 Lira Tutarında Bir Alacak Verecek Konusuyla Alakalı Olduğu Gözlemlenen Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Dairesine Yazılmış Osmanlıca ve Fiskalli Protesto.- Ojalvo Ailesi Türk Musevi Cemaatinin Önde Gelen ve Köklü Ailelerindendir. 18 Eylül (1)335 (18 Eylül 1919) Tarihlidir. İstanbul'un Savaş Sonrası Müttefik Güçler Denetiminde Olduğu Dönem.

  Lot No: 433

  Lot: 433

  Hukuk Tarihimiz. Kaçan ve Ojalvo Ailelerinin İlişkili Olduğu ve 140 Lira Tutarında Bir Alacak Verecek Konusuyla Alakalı Olduğu Gözlemlenen Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Dairesine Yazılmış Osmanlıca ve Fiskalli Protesto.- Ojalvo Ailesi Türk Musevi Cemaatinin Önde Gelen ve Köklü Ailelerindendir. 18 Eylül (1)335 (18 Eylül 1919) Tarihlidir. İstanbul'un Savaş Sonrası Müttefik Güçler Denetiminde Olduğu Dönem.

  TLSold
 • Hukuk Tarihimiz. 3.000 Kuruş Alacağı Olan Bir Vatandaşın Başlattığı İcra Takibine Dair 1 Mart 1340 (1 Mart 1924) Tarihli Osmanlıca ve Toplam 12 Adet Fiskal Pul İçeren Hukuki Belge. -Arka Yüz'de Yer Alan ve Katip-i Adliye Mahsus Kırmızı Sürsajlı 50 Kuruşluk Çifte Fiskal Pul Nadirdir.

  Lot No: 435

  Lot: 435

  Hukuk Tarihimiz. 3.000 Kuruş Alacağı Olan Bir Vatandaşın Başlattığı İcra Takibine Dair 1 Mart 1340 (1 Mart 1924) Tarihli Osmanlıca ve Toplam 12 Adet Fiskal Pul İçeren Hukuki Belge. -Arka Yüz'de Yer Alan ve Katip-i Adliye Mahsus Kırmızı Sürsajlı 50 Kuruşluk Çifte Fiskal Pul Nadirdir.

  TLSold
 • Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1876 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Siyah Negatif Rus İmparatorluk Damgalı.

  Lot No: 436

  Lot: 436

  Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1876 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Siyah Negatif Rus İmparatorluk Damgalı.

  TLSold
 • Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1903 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Mor Negatif Rus İmparatorluk Damgalı ve Kırmızı Erimiş Mum Üzerine Patrikhane Mühürlü. (Haliyle)

  Lot No: 437

  Lot: 437

  Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1903 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Mor Negatif Rus İmparatorluk Damgalı ve Kırmızı Erimiş Mum Üzerine Patrikhane Mühürlü. (Haliyle)

  TLSold
 • Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1905 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Kırmızı Erimiş Mum Üzerine Patrikhane Mühürlü. (Haliyle)

  Lot No: 438

  Lot: 438

  Merkezi Eçmiadzin'de Bulunan Apostolik Ermeni Ortodoks Kilisesiyle İlişkili Olduğu Değerlendirilen ve 1905 Tarihli Katlamalı Formda Ermenice, Çok Nadir ve Tarihi Öneme Sahip Belge. -Kilise'nin Bulunduğu Şehir Belgenin Düzenlenme Tarihinde Rus İmparatorluğu'nun Bir Parçasıydı. Kırmızı Erimiş Mum Üzerine Patrikhane Mühürlü. (Haliyle)

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Halep Tüccarlarından Ahmed Hamid Muhammed Addas Firması Antetli 1927 Tarihli Ticari İçerikli Arapça Yazışma.- Sağ Taraftaki İstif Şeklindeki Arapça Logo'nun Alt Tarafında Hattat 'Hamid' İmzası Okunmaktadır.

  Lot No: 439

  Lot: 439

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Halep Tüccarlarından Ahmed Hamid Muhammed Addas Firması Antetli 1927 Tarihli Ticari İçerikli Arapça Yazışma.- Sağ Taraftaki İstif Şeklindeki Arapça Logo'nun Alt Tarafında Hattat 'Hamid' İmzası Okunmaktadır.

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Halep Tüccarlarından Mehmed Tevfik Meyassar Firması Antetli 1927 Tarihli Ticari İçerikli Arapça Yazışma.- Sol Taraftaki İstif Şeklindeki Arapça Logo'nun Alt Tarafında Hattat 'Remzi' İmzası Okunmaktadır.

  Lot No: 440

  Lot: 440

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Halep Tüccarlarından Mehmed Tevfik Meyassar Firması Antetli 1927 Tarihli Ticari İçerikli Arapça Yazışma.- Sol Taraftaki İstif Şeklindeki Arapça Logo'nun Alt Tarafında Hattat 'Remzi' İmzası Okunmaktadır.

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Burgaz (Bulgaristan) Tüccarlarından Tr.Theodossiu Firmasından İstanbul'da Hamamcı Zade Nuri Ali Firmasına 1927 Yılında Gönderilmiş Rumca Ticari Yazışma.

  Lot No: 443

  Lot: 443

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. Burgaz (Bulgaristan) Tüccarlarından Tr.Theodossiu Firmasından İstanbul'da Hamamcı Zade Nuri Ali Firmasına 1927 Yılında Gönderilmiş Rumca Ticari Yazışma.

  TLSold
 • Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. İskenderiye (Mısır) Tüccarlarından Mehmed Meyassar Ani Firmasınca 1924 Yılında Bir Müşterisinde Düzenlendiği Görülen Hesap Özeti. Para Birimleri Mısır Kuruşu Cinsindendir.

  Lot No: 444

  Lot: 444

  Eski Osmanlı Topraklarında Ticaret. İskenderiye (Mısır) Tüccarlarından Mehmed Meyassar Ani Firmasınca 1924 Yılında Bir Müşterisinde Düzenlendiği Görülen Hesap Özeti. Para Birimleri Mısır Kuruşu Cinsindendir.

  TLSold
 • Ticaret Tarihimiz. Diyarbakır Ticaret ve Nakliyat Kollektif Şirketi Antetli ve 24 Ekim 1928 Tarihli Ticari Yazışma. Samsun'da Narmanlı Firmasına Sevk Edilen Mallar Hakkındadır. -Bu Tarihten Tam Sekiz Gün Sonra Harf İnkılabı Gerçekleşmiş ve Latin Harfleri Kullanılmaya Başlanılmıştır.

  Lot No: 445

  Lot: 445

  Ticaret Tarihimiz. Diyarbakır Ticaret ve Nakliyat Kollektif Şirketi Antetli ve 24 Ekim 1928 Tarihli Ticari Yazışma. Samsun'da Narmanlı Firmasına Sevk Edilen Mallar Hakkındadır. -Bu Tarihten Tam Sekiz Gün Sonra Harf İnkılabı Gerçekleşmiş ve Latin Harfleri Kullanılmaya Başlanılmıştır.

  TLSold