Ziraat ve Sınaat Madalyası Bakır 1310 (1892)

Ziraat ve Sınaat Madalyası Bakır 1310 (1892), 44 mm. 36.69 gr. Nadir!, 19 Ocak 2020 Lot:466 nolu ürün 50.000.-TL'ye satılmıştır.